Maak kans op een gratis groeigesprek van 45 minuten

Je lichaam als kompas in het leven

Ik vind het ontzettend leuk en belangrijk om in gesprek te zijn met sensitieve en ambitieuze vrouwen en om te weten met welke levensvragen en thema’s op het gebied van innerlijke groei en spiritualiteit zij rondlopen. Helaas laat de tijd het niet toe om met iedereen mee te kijken, maar ik help graag waar ik kan hoe je jouw lichaam kan aanwenden als kompas om een nieuw leven te creëren vanuit jouw diepste kern.

Iedere maand selecteer ik 2 vrouwen voor een groeigesprek van 45 minuten. Hierin voel ik met je mee waarin jij wilt groeien en geef ik je minstens 2 waardevolle en bruikbare tips mee.

Vul hieronder het formulier in en ik neem persoonlijk contact met je op wanneer je geselecteerd bent om samen een datum en tijd in te plannen.

In het gesprek kijk en voel ik met je mee op jouw vraag waar je meer bewustheid op wilt creëren. Dit kan een vraag zijn rondom het meer in contact komen met je lichaam en intuïtie, zodat je bijvoorbeeld:

in je natuurlijke kracht komt

in je eigen energie blijft 

je grenzen leert voelen en emoties kan loslaten

hoe je meer kan ontspannen en beter kan ademen

je zelfwaarde vergroot

op je purpose kan gaan intunen

je energiefrequentie verhoogt

je zelfhelend vermogen activeert

Maak kans op een gratis groeigesprek

Vul het onderstaande formulier in om kans te maken op een gratis groeigesprek van 45 minuten In English

Have a chance on a free
45 minutes session

Your body as a compass in life

I really like and find it important to be in contact with sensitive and ambitious woman and to know which life questions or themes around inner growth and spirituality they have. Unfortunately the time does not allow to help everyone, however I love to help where I can and share how the body is a compass to create and live your life from your inner deepest self.  

Each month I select 2 women for a session of 45 minutes. In this session I feel and think with you regarding your life questions and I will give you at least two valuable tips.

In the session I feel with you on the question you like to create more awareness on. This can be a question how to connect more with your body and intuition and for you to:

Tap into your natural power

Stay in your own energy

Feel your boundaries and unblock emotions

Relax more deeply and improve your breathing

 Increase your self-worth

Tune into your purpose

Raise your energy frequency

Activate your self-healing power

Free session request

Please fill out the below questions to have a chance on a free 45 minutes session